Logga

Svenska Brottningsförbundet

Swedish Wrestling Federation

Fédération Suédoise de Lutte

Anmälan till Disciplinkommittén

Anmälan för bestraffning

Anmälan ska skickas in samma dag som tävlingen äger rum.

Tävlingsinformation

Tävlingens namn
Tävlingsdatum
Tävlingsplats

Matchinformation

Matchnummer
Röd brottares namn
Röd brottares klubb
Blå brottares namn
Blå brottares klubb
Anmäld person

Namn samt klubb
Har erhållit

Övrigt

Utförlig beskrivning av händelseförloppet
Anmälarens e-post
Anmälarens namn
Anmälarens telefonnummer
Ev. bifogad fil

  • Du som anmälare är motpart i målet.
  • När anmälan kommit in till SBF skickas den till den anmälde för att han/hon skall få möjlighet att lämna sin syn på vad som hänt.
  • Anmälaren kan eventuellt få yttra sig över inkomna svar på anmälan.
  • Målet kommer enbart behandla de uppgifter som omnämns i anmälan.

Mer om Idrottens bestraffningsregler finns i RF:s stadgar 2 kap 14 §.